Den válečných veteránů na pražském Vítkově

12.Listopad, 2017

Praha 11. listopadu 2017
Dne 11. listopadu 2017 byl na pražském Vítkově za přítomnosti ministra obrany Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře, náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky ČR genmjr. Jana Kaše, představitelů MO ČR, Generálního štábu AČR, přidělenců obrany, zástupců ČSBS, Svazu důstojníků a praporčíků AČR a řady dalších významných hostů oslaven Den válečných veteránů.

Na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově se uskutečnil slavnostní nástup vojáků Armády České republiky. Zástupci státních a společenských organizací položili věnce k památníku neznámého vojína.

Po ukončení slavnostního nástupu následovalo setkání ve Slavnostní síni Národního památníku. Během shromáždění udělil ministr obrany sedmi osobnostem Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně, třem osobám in memoriam. Mezi vyznamenanými byli příslušníci, kteří se zúčastnili bojů za osvobození, váleční veteráni, vojáci ve výslužbě a zástupci civilních i vojenských oborů.

Při této slavnostní příležitosti byl jmenován do hodnosti poručíka ve výslužbě účastník národního boje za osvobození četař Michal Demjan. Dva příslušníci Posádkového velitelství Praha převzali děkovný list ministra obrany za záchranu lidského života, kteří v průběhu hokejového zápasu zachránili život hráči ze soupeřova týmu.

„Minulost přináší dnešku nemalé poučení – varuje, ale také učí a motivuje. Konec první světové války byl zásadním přelomem, kterým začala nová éra evropských a českých dějin. Československé legie vybojovaly svobodný, demokratický stát. Jeho vojáci se později vyznamenali na frontách války s nacismem i v domácím válečném a poválečném odboji,“ pronesl při této slavnostní  příležitosti ministr obrany Martin Stropnický.

Ve svém vystoupení náčelník Generálního štábu AČR armádní  generál Josef Bečvář řekl: „Legionáři, kteří bojovali za 1. světové války v Rusku, Francii a Itálii si po návratu do vlasti vybrali památnou horu Vítkov za místo, které má připomínat jejich touhu po samostatném státě, odhodlání, ale i oběti, za kterých se rodila Československá republika. Dnešní svátek je nejen dobrou příležitostí k poděkování našim veteránům, ale i k tomu, abychom si všechny tyto souvislosti znovu uvědomili a abychom v započatém úsilí neustali.“

Na závěr slavnostního ceremoniálu byla slavnostně pokřtěna kniha „Ten druhý život“,  kniha s příběhy, rozhovory a fotografiemi z novodobých zahraničních misí. (Kniha Ten druhý život vychází symbolicky 11. listopadu 2017 u příležitosti Dne válečných veteránů v limitované edici pěti tisíc kusů). Nastoupeným jednotkám při slavnostním shromáždění velel plk. gšt. Ing. Milan Virt.

Všechny padlé si přítomní slavnostního shromáždění připomněli minutou ticha.

SveP.

Den válečných veteránů:

Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. první světové války (11. listopadu 1918). Toto datum se stalo, na paměť obětem nejstrašnější války, jakou lidstvo do té doby poznalo, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem válečných veteránů“. V novodobé historii České republiky bylo datum 11. listopadu jako Den válečných veteránů poprvé vzpomenuto v roce 2001.

Tento den je příležitostí veřejně si připomenout vlastence, kteří ve válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 – 1918 a 1939 – 1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti a za obnovení státní suverenity. Neodmyslitelným symbolem Dne válečných veteránů je květ vlčího máku.

Fotogalerie je zde: