@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Archiv » Pietní vzpomínka na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích

Pietní vzpomínka na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích

20.Listopad, 2017

Milovice 18. listopadu 2017

Na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích se konala dne 18. listopadu 2017 pietní vzpomínka na italské vojáky a vojáky dalších národností, kteří v průběhu obou světových válek zemřeli na území naší republiky. Pietní vzpomínku pravidelně organizují Italský národní svaz záložních důstojníků (UNUCI) a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky prostřednictvím společné Asociace vzpomínek Milovice (A.R.MI).

Slavnostní pietní akce byla zahájená státní hymnou Italské republiky a České republiky. Následně přítomné delegace položily za slavnostního nástupu čestné stráže Posádkového velitelství Praha věnce k pomníku na milovickém hřbitově. Věnce položili zástupci Velvyslanectví Italské republiky v ČR, Generálního štábu Armády České republiky, města Milovic, Svazu důstojníků a praporčíků AČR, Asociace vzpomínek Milovice (A.R.MI.), Italských horských myslivců, Vojenského nemocničního řádu Svatého Lazara jeruzalémského  a  Společnosti přátel Itálie.

Vzpomínkové akce se za Italskou republiku zúčastnil velvyslanec pan Aldo Amati, LtCdr. Dr. Guiseppe Pilippo  Imbalzano, vedoucí zástupce UNUCI, náčelník italských horských myslivců a zástupci kulturní italské obce. Za Českou republiku se zúčastnil starosta Milovic Ing. Milan Pour, tajemnice A.R.MI. Šárka Sládková, za Generální štáb AČR plk. gšt. Ing. Roman Tkačík. Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky byl reprezentován předsedou svazu plk. v. v. JUDr. Svetozárem Plesníkem, místopředsedou mjr. v. v. JUDr. Radimem Marušákem a rtm. Zdeňkou Pustayovou.

Starosta města Milovic Ing. Milan Pour předal Pamětní list a plaketu města Milovice  –  J. E. Aldo Amati, Lt. Cdr. Giuseppe Filippo IMBALZANO, plk v. v. JUDr. Svetozáru Plesníkovi, mjr. v. v. JUDr. Radimovi J. Marušákovi, Rinaldo De Rocco, Angelo Dal Borgo, Lino Chies za dlouholetou spolupráci a propagaci města.

Předseda Svazu důstojníků a praporčíků AČR plk. v. v. JUDr. Svetozár Plesník předal starostovi města Milovic Ing. Milanovi Pourovi a tajemnici A.R.Mi. Šárce Sládkové pamětní medaili svazu „Za zásluhy“. Medaile byla udělena za dlouhodobou  spolupráci.

Následně se většina přítomných delegací zúčastnila slavnostní mše v místním křesťanském kostele, kterou sloužil místní páter v italském jazyce, čímž byla pietní vzpomínka ukončena.

V předvečer této slavnostní události se na italském velvyslanectví v Praze uskutečnilo setkání pozvaných hostů, kteří se podílejí na organizování těchto mezinárodních vzpomínkových akcí.

SveP.
Fotogalerie je zde :

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";