2. pololetí 2017 v pobočce Valašské Meziříčí

30.Listopad, 2017

I ve 2. pololetí tohoto roku žila pobočka řadou pestrých aktivit. Osnovou činnosti byl přijatý roční plán, schválený členskou schůzí pobočky. Už dne 24. 6. 2017, ještě před začátkem hlavního dovolenkového období, byl vstup do 2. pololetí předznamenán plánovanou každoroční účastí na Pochodu po stopách 22. výs. brigády Prostějov, kterého se letos za pobočku opět zúčastnil Laďa Trčka.

Dne 3. 7. 2017 si členové naší pobočky Svazu DaP AČR připomenuli 100. výročí bitvy u Zborova, když v rámci společně činnosti s oblastní organizací ČSBS se aktivně zúčastnili vzpomínkových akcí a položení pietních věnců u 3 legionářských pomníků – ve Valašském Meziříčí, v Zašové a na Velké Lhotě.

Dne 26. 8. 20117 proběhl Partyzánský pochod ČsOL ve Víru s pietní vzpomínkou na činnost Partyzánského oddílu Miroslav Tyrš na Vysočině u mohyly na Zubštejně, kde se za pobočku SvazDaP zúčastnil Ivan Lamprecht. Akce současně splňovala určité sportovní nároky dosti náročného turistického výstupu.

Hned dva dny nato, 28. 8. 2017 jsme se, opět součinně s ČSBS, zúčastnili významné vzpomínkové slavnosti a pietního shromáždění zorganizovaného místními organizacemi ČSBS a slovenského ZPB u příležitosti 73. výročí Slovenského národního povstání. Slavnost se konala u pomníku Partyzána na slovenském pomezí v Makovském průsmyku. U pomníku jsme položili pietní věnec.

Dne 10. 10. 2017 zorganizoval Ing. Trčka pro členy pobočky plánovanou akci Podzimní střílení na střelnici v Zubří. Střílelo se, stejně jako při Jarním střílení z Vpi a malorážky. Akce se i přes deštivé počasí a při nižší účasti vydařila a těšíme se na příští ročník.

Státní svátek 28. 10. 2017 jsme oslavili účastí místních členů naší regionální pobočky (Kredba, Martinek, Lamprecht) na vzpomínkové akci ve městě a v průvodu k pomníku prezidenta Osvoboditele T.G.M., kde Ing. Martinek za organizátora, jako předseda organizace ČSBS, přednesl projev k 99. výročí vzniku samostatné ČSR.

Dne 11. 11. 2017 jsme v naší pobočce oslavili Den válečných veteránů svou již tradiční účastí při krajské oslavě tohoto významného dne, kterou pořádá každoročně ředitel KVV Zlín střídavě v různých městech na území kraje. Letos se tato oficiální krajská oslava, na níž byl čten také rozkaz MO ČR k tomuto dni, konala přímo v našem městě, ve Valašském Meziříčí u Památníku obětem 1. světové války a legií, za spolupořadatelství starosty města. Předseda pobočky kpt. Ing. Lamprecht a plk. Ing. Kredba také zde položili věnec za Svaz DaP AČR. Uniformovaní členové pobočky se oslavy zúčastnili v uniformách. Oslava proběhla za bohaté účasti nejen vojenských osob, ale i občanů města. Na závěr byl uspořádán malý raut. Při této příležitosti také potvrdili ředitel KVV Zlín plk. Ing. Petr Potyka a předseda regionální pobočky Svazu DaP AČR Ing. Ivan Lamprecht své přesvědčení o vzájemně prospěšné spolupráci pro příští rok 2018.

Ing. Ivan Lamprecht

Fotogalerie je zde: