Čelit zlu vzpřímeně – Kobyliská střelnice 2018

15.Srpen, 2018

Jednou z mnoha letošních akcí, uspořádaných Českým svazem bojovníků za svobodu k 73. výročí květnového vítězství nad nacismem a osvobození Československa, byl pietní akt na Kobyliské střelnici, konaný v neděli 6. května. Na tomto popravišti vyhasl život 546 hrdinů a vlastenců, činitelů odboje i obětí represí okupantů. O významu tohoto pietního setkání svědčí také účast vysokých státních činitelů.

Hlavní projev při pietě na Kobyliské střelnici měl místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Šesták. „Slovem můžeme vyjádřit uznání, můžeme poděkovat, můžeme uctít osudy jiných. Přes všechna možná slova zůstává avšak tolik nevyslovitelného, které může vyplnit jen pohroužení se do ticha a sebezpytování, zda všemi těmito slovy vzpomínek a díků žijeme jen v tyto dny, či jsou odrazem naší stále vzpomínky na všechny statečné lidi, kteří se obětovali za život v pravdě, důstojnosti a ve svobodě,“ řekl mj. Jiří Šesták.

Přítomné pozdravila také náměstkyně primátorky hlavního města Prahy Eva Kislingerová. „Třicet pět dnů, přesně tak dlouho zněly z tohoto místa výstřely. Třicet pět dnů, přesně tak dlouho nacházelo na tomto místě svůj konec postupně 546 životů jako odvetu za atentát na Heydricha. Výstřely, které denně zabily desítky žen a mužů, nešlo zatajit. Avšak stejně tak výrazně, jak zněly rány zla v roce 1942, znějí dnes všechna ta jména vytesaná do památných desek na tomto pietním místě. Jejich význam se neztrácí, ani když dnešní mládež, bohužel, musím říci, poněkud pokulhává v znalostech o důležitých meznících, a tak k tomu slouží dnešní pieta. Připomínat to, že se za žádných okolností nesmíme sklánět nad zlem a čelit mu vzpřímeně.“

Podobně na osvětu mezi dnešní mládeží apeloval v závěrečném slově také předseda ČSBS plk. v. v. Jaroslav Vodička. Připomněl osud jednoho z popravených, Františka Famfulíka, zatčeného a popraveného spolu s dalšími četníky, zatčenými za odbojovou činnost. Ten v posledním dopise svému synovi na rozloučenou napsal, aby byl hodný, dobrý Čech a vlastenec. „Ani blízko potupné smrti neztrácel tatínek a manžel Famfulík naději na lepší budoucnost pro svou rodinu a národ. A právě pro onu budoucnost nesmíme nikdy zapomenout na minulost. Na to, co provázelo boj o kulturní, křesťanskou i politickou identitu našeho evropského kontinentu. Budoucnosti, to jsou především naše děti a vnuci. I proto je nutné do osnov škol v dějepisu či občanské nauce zařadit pravidelné návštěvy žáků a studentů památných míst, spojených s naším odbojem, druhou světovou válkou, a nejen s ní.“

Důstojnost a význam pietnímu aktu na Kobyliské střelnici dodala také účast Čestné jednotky Armády ČR. Po položení věnců a kytic a projevech hostů na závěr pietního aktu zazněla Večerka.

Karel Štusák

Fotografie zde: