Uctění památky padlých ve světových válkách na Mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích

21.Říjen, 2018

 V sobotu 6. října 2018 se na mezinárodním vojenském hřbitově v Milovicích jako každoročně konalo slavnostní uctění památky padlých ve světových válkách. Na tomto milovickém hřbitově odpočívá více než 6 000 padlých vojáků, z toho 5 276 italských, což je nejvíce italských vojáků pohřbených mimo území Itálie. Tato slavnostní shromáždění organizuje italské velvyslanectví v Praze ve spolupráci se starostou města Milovice a poslancem Parlamentu České republiky Ing. Milanem Pourem. Na těchto slavnostních shromážděních se také podílí Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky jako člen česko-italské Asociace vzpomínek padlých v Milovicích (A.R.MI.)

Letošního slavnostního shromáždění se zúčastnilo přibližně 200 účastníků. Italské zastoupení v průvodu vedl J.E. Aldo Amati, velvyslanec Itálie v České republice a početní členové italských horských myslivců (Alpini). Město Milovice zastupoval jeho starosta Ing. Milan Pour, Armádu České republiky zastupoval genmjr. Jaromír Zůna,  Svaz důstojníků a praporčíků AČR vedl předseda Ústřední rady Svazu plk. v. v. Svetozár Plesník, kterého doprovázeli místopředsedové Ústřední rady Svazu mjr. v. z. František Tyl a mjr. v. v.  Radim J. Marušák. V čestné řadě Svazu byl rovněž LtCdr Giuseppe Filippo Imbalzano, místopředseda A.R.MI. Průvod dále tvořili členové Společnosti přátel Itálie, zástupci vojenského a špitálního Řádu svatého Lazara jeruzalémského v českých zemích a zástupci dalších místních organizací. V tomto roce 100. výročí ukončení první světové války umístili zástupci italských horských myslivců ke každému kříži na hřbitově rudou růži.

Za zvuku pochodové skladby a účasti čestné stráže Armády ČR nastoupili k centrálnímu pomníku hřbitova velitelé regionálních jednotek italských horských myslivců se svými prapory a za nimi kráčeli vojenští věnconoši se zástupci jednotlivých organizací, kteří u hlavního pomníku položili své věnce a kytice a poklonili se památce padlých. Nato zazněly hymny Italské republiky a České republiky, poté rovněž opakovaně v podání ženského pěveckého sboru. Následně předstoupil před přítomné zástupce italský vojenský zástupce, který přednesl projev úcty padlým a poděkování přítomným. Poté před přítomnými vystoupil starosta města Milovice a poslanec Parlamentu České republiky Ing. Milan Pour, který ve svém projevu připomněl historii hřbitova a ocenil italskou stranu za její dlouhodobou aktivitu při organizování těchto slavnostních shromáždění a udržování Muzea památníku. Vysoce ocenil zejména osobní příspěvek J.E. Alda Amatiho, velvyslance Italské republiky, při organizování těchto každoročních shromáždění, spolupráci s italským Svazem horských myslivců, kterému kondoloval v souvislosti s úmrtím jeho dlouholetého náčelníka. Také ocenil spolupráci s LtCdr. Giuseppem Filippo Imbalzanem a Italským národním svazem záložních důstojníků, UNUCI, při organizaci těchto pietních akcí.

Jako každoročně město Milovice nabídlo účastníkům této akce malé občerstvení.

mjr. v. v. JUDr. Radim J. Marušák
1. místopředseda Svazu DaP AČR

Foto je zde: