Členské příspěvky SVAZ DaP AČR

25.Listopad, 2010

Členský příspěvek za každý kalendářní rok je stanoven ve výši 200 Kč.
Příspěvek hradí pouze členové  do 70 let věku.
Z každého příspěvku 50 % hodnoty odevzdá pobočka Ústřední radě SDaP AČR.

K zaplacení příspěvků za každý rok je stanovena  splatnost  nejpozději do 31. 3.  Platby za příspěvky se realizují  na účet SVAZU číslo:
218806760 / 0300.
Variabilní symbol je RČ.

Ve zprávě příjemci je potřeba uvést jméno a příjmení člena.

Členské průkazy budou po zaplacení členských poplatků vydávány a distribuovány do poboček centrálně.
Distribuci členům zajistí pobočka. Průkaz bude zároveň sloužit k obdržení slev u smluvních partnerů  SVAZU.

 

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.