@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/html/include/7293.jpg"; Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. » Usnesení z Valné hromady SVAZ DaP AČR ze dne 12.11.2010

Usnesení z Valné hromady SVAZ DaP AČR ze dne 12.11.2010

25.Listopad, 2010

Valná hromada:

– schválila zprávu předsedy o činnosti SVAZU od poslední Valné hromady,

– schválila zprávu dozorčí a revizní komise,

– rozhodla o ponechání původního názvu SVAZU s tím, že bude náležitě doplněn úvod stanov

–  stanovila termín k připomínkování Návrhu Stanov delegáty Valné hromady nejpozději do 30.12.2010

– uložila Ústřední radě dopracovat Stanovy SVAZU do 31.12.2010,

– schválila vytyčený úkol svazových stanov veřejně a aktivně hájit zájmy svých členů a zřízení příslušných svazových sekcí,

– zvolila 15 členů Ústřední rady a 4 náhradníky,

– uložila Ústřední radě po vytvoření sekcí SVAZU kooptovat do Ústřední rady 5 předsedů sekcí a to nejpozději do konce března 2011,

– schválila zvolení tříčlenné dozorčí a revizní  komise na následující období,

– schválila změnu Směrnice pro hospodaření, včetně úpravy výše členských příspěvků a osvobození veteránů 2. světové války od placení členských příspěvků.

Za návrhovou komisi: plk. Z. Brousil

Zanechte komentář

Musíte být přihlášen k psaní komentářů.

@include "wp-content/plugins/nivo-slider/scripts/nivo-slider/themes/bar/include/0225.js";