Gaming iniciative I – MARIBOR Slovinsko 2015

25.Červen, 2015

Ve dnech 28. – 31. května 2015 se ve slovinském městě Maribor uskutečnilo v rámci Gamingské iniciativy (GI) první letošní setkání. Delegaci Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky vedl její předseda mjr. v. v. Rostislav Konečný Dr.h.c. Delegáty přivítal a konferenci oficiálně zahájil prezident GI C. C. Giuseppe Filippo Imbalzano a seznámil je s programem konference.

Následně pozdravil účastníky delegace bývalý náčelník generálního štábu Slovinské armády genmjr. Alojz Šteiner – v současnosti prezident Asociace důstojníků Slovinska.

Konference se zúčastnili zástupci Slovinska, Italské republiky, Polské republiky, Maďarské republiky, Chorvatska, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo, Švýcarska a České republiky.

S problematikou mezinárodních zkušeností s „kybernetickým terorismem“ seznámil přítomné poručík Massimo Franchi z Itálie. O novém rezervním systému v Maďarsku a jeho využívání po 25 letech činnosti informoval pplk. László Ujházy.

Zástupce velitele Military Education Centre (MEC) pplk. Samo Zanoškar předal delegátům poznatky o činnosti, problematice a efektivnosti MEC v rámci obranného systému státu. Delegace si následně prohlídla vojenské exponáty v muzeu, které se nachází přímo v objektu Military Education Centre.

Prezident GI – C.C. Giuseppe Filippo Imbalzano předal prezidentovi Asociace důstojníků Slovinska – gen.mjr. Alojzu Šteinerovi a pplk. Dimitaru Popovovi – prezidentovi CIORu z Bulharské republiky nejvyšší vyznamenání GI – Záslužný kříž Gamingské Iniciativy.

Předseda Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky mjr. v. v. Rostislav Konečný Dr.h.c., předal genmjr. Alojzu Šteinerovi, brig gen. Martinu Jugovičovi a pplk. Viljemu Kobalovi (zástupci Asociace důstojníků Slovinska) pamětní medaile SvazuDaP AČR Za zásluhy.

Odpoledne navštívili účastníci konference 72. brigádu SAF HQs, (Slovenia Armed Forces HQs), jejíž příslušníci předvedli zbraňové systémy a seznámili účastníky s historií útvaru a jeho rolí v rámci Slovinských ozbrojených sil.

V podvečer navštívila delegace město Maribor s profesionálním výkladem průvodce, seznámila se s jeho pamětihodnostmi a zajímavostmi. Závěr prohlídky patřil návštěvě malého, ale velice hezkého Muzea “Stará Trta“, kde si mohli přítomní ochutnat a zakoupit kvalitní slovinská vína a spatřit přes 300 let starou „trtu“ (hlavu vína), která patří pravděpodobně mezi nejstarší na světě.

Další den pokračovala konference prezentací problematiky národního kybernetického terorismu“. Za českou delegaci vystoupil a profesionálně prezentoval uvedenou problematiku Dr. Radim Marušák.

Za italskou stranu prezentoval národní zkušenosti kpt. Giuseppe Collot.

Npor. Zdeněk Šťastný informoval o hlavních problémech kybernetického terorismu“ a také hybridní války nejen z pohledu Slovenské republiky, ale i v mezinárodním měřítku.

S problematikou “kybernetického terorismu“, jeho nebezpečností a hrozbou pro obyvatele   Švýcarska a Swiss Armed Forces, seznámil přítomné delegáty mjr. Philipp Leo.

Zástupci delegací přednesli zprávy – reporty z jednotlivých zemí GI. Vzájemně si vyměnili poznatky a zkušenosti za uplynulé období podle navrženého programu. Jednotlivé reporty byly velice zajímavé a profesionálně připravené. Delegáti měli možnost seznámit se s novými informacemi o svazových činnostech zúčastněných zemí.

Plk. Stanislav Linic seznámil přítomné delegáty s připravovanou podzimní konferencí GAMING II v chorvatské Rijece.

Pplk. Heidi Kornek ze Švýcarské konfederace seznámila přítomné s historií a vývojem Gamingské iniciativy (založení GI v rakouském  Gamingu 28. května 1995, zakládající státy, podpora vojenské bezpečnosti v Evropě, představitelé GI, další navazující činnosti a skutečnosti GI).

Dále informoval přítomné kpt. Giuseppe Collot o Strategickém plánu činnosti GI na období 2016 – 2018. Představil vize a mise GI, zdůraznil, že objektivita a akčnost plánování patří mezi hlavní linie a strategie GI. Podporovat aktivní spolupráci, kompetentnost a kvalifikovanost. Profesionální týmová práce, získávání nových členů do GI, potřeba organizovat mezinárodní kulaté stoly pro výměnu zkušeností, diskusních web blog akcí apod.

Prezident GI seznámil přítomné delegáty s termínem následující konference v roce 2015. Gaming II, která se uskuteční ve dnech 24. – 27. září 2015 v chorvatské Rijece.

Na závěr konference delegace navštívila historické místo KIDRIČEVO, původně Strnišče nebo v němčině Sterntal, kde byl v letech 1915-1918 vybudovaný zajatecký tábor a nemocnice. Delegaci přivítal župan, seznámil je s historií místa. Každý host dostal jako dárek knihu „Zbornik Občine Kidričevo.“

Nedá se opomenout ani návštěva závodu Talum na výrobu hliníku, kde byla vedením závodu připravena velice poučná exkurze. Při návratu zpět do hotelu se uskutečnila prohlídka historického město Ptuj.  Konference byla ukončena slavnostní večeří ve  stylové restauraci, každý delegát obdržel pamětní list o účasti na jednání.

Kompletní česká powerpointová verze presentace problematiky kyberterorismu přednesená Dr. Radimem Marušákemje zde :   Kyberterorismus_Maribor_CZ

Svetozár Plesník, Josef Ehl, Ivan Lamprecht

Fotogalerie z půběhu zasedání Gamingské iniciativy Maribor 2015

Skupinové Gaming Maribor před Kadetkou IMG_0162 IMG_0161 IMG_0151 IMG_0149 IMG_0145  IMG_0142 IMG_0140 IMG_0138 IMG_0136 IMG_0135 IMG_0134